Monday Dec 03, 2018

Dự án Everde City Long An

Dự án Everde City Long An hiện tại đã có đến 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp này khá lớn, có quy mô từ 100 – 500ha. Dễ dàng nhận thấy được, khu vực long an Everde City nói riêng tương lai sẽ thu hút giới đầu tư

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822