The datnenbaria’s Podcast

Dự án Everde City Long An

December 3, 2018

Dự án Everde City Long An hiện tại đã có đến 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp này khá lớn, có quy mô từ 100 – 500ha. Dễ dàng nhận thấy được, khu vực long an Everde City nói riêng tương lai sẽ thu hút giới đầu tư

Podbean App

Play this podcast on Podbean App